ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / VIDEO

 
Το τελικό προϊόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αμμοβολή στις παρακάτω δραστηριότητες:
  • Ναυπηγεία, επισκευές και συντήρηση
  • Διυλιστήρια, συγκροτήματα δεξαμενών και τερματικοί σταθμοί
  • Θαλάσσιες γεωτρήσεις πετρελαίου
  • Κατασκευές συγκροτημάτων
  • Χημικές και άλλες βιομηχανίες
  • Έργα Πολιτικού Μηχανικού
  • Αποκαταστάσεις (Συντηρήσεις) μνημείων και αναπαλαιώσεις παραδοσιακών κτιρίων
  • Διάφορες κατασκευές και επισκευές, όπως μηχανές, αγωγοί και βαλβίδες, γερανοί, χαλύβδινες κατασκευές, σιδηρόδρομοι, αμαξώματα αυτοκινήτων και φορτηγών κτλ.

Rust Cleaning

Ship Cleaning

Zoomed-in metal surface