ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

Η αμμοβολή είναι ένα υλικό ιδιαίτερης σκληρότητας και σχετικά μεγάλου ειδικού βάρους, οι κόκκοι του οποίου είναι μορφοποιημένοι ως μια ακανόνιστη επιφάνεια με πολύ αιχμηρές ακμές. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν σε αυτό άριστες ιδιότητες απόξεσης και κοπής πολλών επιφανειών (μεταλλικών και μη) κατά την εμφύσηση του σε αυτές υπό πίεση.

Έτσι λοιπόν ο βαθμός καθαρισμού που επιτυγχάνεται τοποθετεί το ως υλικό πρότυπης χρήσης.
Το προϊόν ως υλικό καθαρισμού αμμοβολής είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον και δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία. Είναι ασφαλές για απορρίψεις, δεδομένου ότι δεν αποδεσμεύονται από αυτό βαρέα μέτάλλα ή άλλες επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες.

Το υψηλό ειδικό βάρος, οι αιχμηρές ακμές της ανώμαλης επιφάνειας των κόκκων όπως αυτές περιγράφονται, παρέχει στο προϊόν μεγάλη ικανότητα κοπής - καθαρισμού επιφανειών, μεγάλη ταχύτητα καθαρισμού και κατ' επέκταση βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα.
Η αμμοβολή στην τελική της μορφή έχει μέγεθος από 0,2mm έως 2,8mm

Πρώτη ύλη

Η πρώτη ύλη είναι πυρομεταλλουργική μη μεταλλική σκωρία η οποία παράγεται κατά την τήξη λατεριτικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος σε ηλεκτρική κάμινο τοπικού εργοστασίου.
Χημικά χαρακτηρίζεται ως υαλώδης πυριτική ένωση του σιδήρου με μικρές περιεκτικότητες σε αργίλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο.

Η παραγόμενη σκωρία ψυχομένη ρεύμα νερού, κοκκοποιείται και οδηγείται για τελική εναπόθεση.
Η κοκκοποιημένη πρώτη ύλη, αποτελούμενη κυρίως από πυριτικές ενώσεις του σιδήρου, μεταφέρεται και υπόκειται περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας κατεργασία (καθαρισμός - έκπλυση, ξήρανση , κλασματοποίηση) διατίθεται και επεξεργασμένη κατόπιν ειδικής πλύσης είτε συσκευασμένη είτε σε χύδην μορφή.