ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ΛΑΡΑΜΜΟΣ ΓΚΡΙΤ ΜΟΝ.ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία του προϊόντος της αμμοβολής.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη Λάρυμνα Φθιώτιδος, στο 2ο χλμ της επαρχιακής οδού Λάρυμνας - Μαρτίνου, περίπου 120 χλμ. Βόρεια της Αθήνας.

Η ΛΑΡΑΜΜΟΣ ΓΚΡΙΤ είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και την εμπορία του προϊόντος της αμμοβολής και το προωθεί στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Η έδρα της εταιρίας είναι στους Θρακομακεδόνες Αττικής.

Το εργοστάσιο δημιουργήθηκε από την εταιρία ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΣ ΑΕ το έτος 1977 και είναι το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας και εκμετάλλευσης πυρομεταλλουργικής σκωρίας ως υλικό αμμοβολής, για το οποίο και διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η εταιρεία ΛΑΡΑΜΜΟΣ ΓΚΡΙΤ διαθέτει σύμβαση για αποκλειστική προμήθεια της σκωρίας η οποία προκύπτει ως παραπροϊόν κατά την μεταλλουργική κατεργασία του λατερικού μεταλλεύματος.
Η εταιρεία προμηθεύει με υλικό αμμοβολής την εγχώρια αγορά, ενώ ασκεί ταυτόχρονα εξαγωγική δραστηριότητα σε πολλές Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Το έτος 2010 η εταιρεία υπό νέα μετοχική σύνθεση και διοίκηση ξεκίνησε την πλήρη ανακατασκευή του εργοστασίου, με μοντέρνες παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Στις παραγωγικές υποδομές συγκαταλέγονται εγκαταστάσεις άντλησης, αποθήκευσης και κατεργασίας (απιονισμός) νερού, εγκαταστάσεις πλύσης (περιστροφικοί μύλοι) και αποστράγγισης, εγκαταστάσεις ξήρανσης (περιστροφικός φούρνος) και κοκκομετρικής κλασματοποίησης( περιστροφικά κόσκινα). Το υλικό διακινείται στα διάφορα παραγωγικά στάδια με μεταφορικές ταινίες . Για τη φόρτωση και μεταφορά του υλικού η εταιρεία διαθέτει για χύδην προϊόντα μηχανοκίνητους φορτωτές και ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα.

Το νέο εργοστάσιο στη σημερινή του μορφή έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα 600.000 tn.
Διαθέτει στεγασμένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους συνολικής χωρητικότητας 40.000 τόνων.

Η εταιρία απασχολεί περίπου 20 άτομα προσωπικό. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στις ειδικότητες όπως χημικοί μηχανικοί, χειριστές μηχανημάτων και τεχνίτες για τη διαδικασία παραγωγής, ενώ για τη μεταφορά και διακίνηση απασχολούνται διπλωματούχοι οδηγοί.

Σχετικά με τη δομή της εταιρίας , ο Διευθυντής παραγωγής είναι υπεύθυνος για όλη την περιγραφόμενη διαδικασία, από την είσοδο της πρώτης ύλης στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις έως τον τελικό της προορισμό σε κάθε πελάτη. Επίσης ο Μηχανικός είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού καθ΄όλη τη διάρκεια της παραγωγής ενώ επίσης υπάρχει και ο υπεύθυνος Λογιστηρίου με τους αντίστοιχους βοηθούς λογιστικής και υπαλλήλους γραφείου.